Event Details

Organizer: ECESI

Contact: Nedka Atanasova

Date:

Venue: Габрово

Event categories

Среща в Габрово

Третата транснационална среща по проект " Повишаване на ефективността и атрактивността на ПОО за електротехници" се проведе на 01-02 юни 2023 в Габрово, България.

 Домакин на срещата бе Европейският център за образование, наука и иновации и беше проведена в Технологичния парк на Технически университет Габрово, където участниците в срещата се запознаха с лабораториите по светлинни технологии и фотоволтаици.

 Статусът на проекта, актуализирания времеви график и условията за удължаване на периода за изпълнение на проекта бяха представени от г-н Карл Шмид, координатор на проекта.

По време на срещата бяха презентирани трите обучителни модула, разработени в рамките на Резултат 2:

-Обучителен модул 1  “Проверка, поддръжка и настройка на енергийно ефективни режими на работа на BMS (Building Management Systems)” разработен от Social CRM Research Center e.V.  (Г-н Карк Шмид).

- Обучителен модул 2  “Енергийно ефективни светлинни технологии”, разработен от ECESI  (проф. Пламен Цанков).

- Обучителен модул 3  “Монтаж, ремонт и поддръжка на малки сградни фотоволтаични системи",  разработен от RTA  (проф. Лазов).  

Бяха презентирани дейностите по мениджмънт на качеството и разпространение на резултатите.

Предстоящите дейности по проекта бяха дискутирани и утвърдени.