LOGO

Разработване на модули за обучение в областта на ПОО

Модул 1:
Проверка, поддръжка и регулиране на енергийно ефективните режими на работа на съвременни автоматизирани системи за управление на сгради (BMS) - Монтаж, ремонт и поддръжка на малки фотоволтаични системи в сгради