LOGO

R2 Profesionālās izglītības un apmācības moduļu izstrāde

1. modulis:
Modernu automatizētu ēku vadības sistēmu (BMS) energoefektīvu darbības režīmu pārbaude, uzturēšana un regulēšana - Mazu ēku fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana, remonts un uzturēšana.

R3 E-studiju vides izstrāde

E-studiju vides izstrāde - mācību moduļu pielāgošana e-apmācības prasībām. Tiks izvēlēta atvērtās piekļuves platforma, kas tiks pielāgota ar projektu saistīto aktivitāšu vajadzībām, un būs piemērota visiem konsorcija partneriem.

Elektriķu profesionālās izglītības/apmācības efektivitātes un pievilcības paaugstināšana

Vadovas instruktoriams, skirtas internetu paremtų modulių taikymui ir jų išplėtimo bei tobulinimo galimybėms. Vadovas skirtas e. mokymosi kursams.