Konteksts

Ievads

Projekta pieteikums “WEB-bāzēti profesionālās izglītības/apmācības moduļi viedo ēku energoefektivitātē elektriķiem” atbilst Osnabrikas deklarācijas par profesionālo izglītību 3. mērķim (2020. gada novembris) un EK “zaļajam kursam”. Profesionālajai izglītībai jābūt vērstai uz “atgūšanos no COVID-19 pandēmijas un pāreju uz digitālo un zaļo ekonomiku”. Pāreja uz tīrām tehnoloģijām un energoefektīviem risinājumiem ir galvenais faktors Eiropas Savienības klimata mērķu sasniegšanā. Optimizējot enerģijas patēriņu un samazinot enerģijas zudumus, ēku instalācijas atstās mazāku ietekmi uz vidi. Lai varētu īstenot energoefektīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ēku elektroinstalācijā un pāreju uz zaļo enerģiju, nepieciešami kvalificēti un apmācīti speciālisti. Saskaņā ar EuropeOn prognozi 10 gadiem, Elektrouzņēmēju asociācijai, lai sasniegtu izvirzītos klimata mērķus, Eiropā būs nepieciešami pietiekami daudz kvalificētu elektrotehniķu, kas spētu uzstādīt 3000 saules paneļu, 1000 elektrisko transportlīdzekļu uzlādēšanas stacijas, un 15 000 siltumsūkņus dienā... ”.
Šie dati liecina, ka ēku energoefektivitātes uzlabošanai steidzami nepieciešams personāls ar atbilstošām prasmēm. Šajā kontekstā projekta pieteikuma mērķis ir paaugstināt esošo un nākotnes elektriķu profesionālās prasmes un kompetences ēku elektroietaišu energoefektivitātes jomā, tādējādi palīdzot Eiropas elektroenerģijas nozarei pārvarēt kvalificētu speciālistu trūkumu. Attīstot jaunas profesionālās prasmes un kompetences ēku energoefektivitātes uzlabošanai, tiks apmācīti kvalificēti elektriķi, kas kļūs par reālu pārmaiņu dzinējspēku, tādējādi taupot resursus un kompensējot oglekļa emisiju, nodrošinot efektīvu enerģijas izmantošanu dzīvojamās ēkās.

Mērķi

Kādus mērķus jūs vēlaties sasniegt, īstenojot projektu?
Īstenojot projektu, tiks izstrādāta mūsdienīga profesionālā apmācība ēku elektroietaišu energoefektivitātē. Tā rezultātā tiks sagatavoti kvalificēti speciālisti, kuri spēs pielietot mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus, kas ļaus samazināt ēku enerģijas patēriņu un CO2 emisiju. Iegūtās zināšanas un kompetences palīdzēs elektriķiem kontrolēt ēku automatizāciju, veikt enerģijas parametru monitoringu, kā arī pārraudzīt visu ēkas aprīkojumu, kas ļaus taupīt enerģiju un līdzekļus. Kvalificētu speciālistu piesaiste dod pārliecību, ka ēkās tiks sasniegts atbilstošs enerģijas patēriņa līmenis. Tiešsaistes apmācības arī uzlabos izglītojamo un pasniedzēju digitālās prasmes. Mācību kurss (moduļi) tiks nodrošināts kā atvērtās piekļuves resurss. WEB-bāzētie moduļi būs pieejami visiem interesentiem neatkarīgi no to ekonomiskās situācijas un dzīvesvietas, kas palielinās profesionālās izglītības inkluzīvo raksturu. Apmācot kvalificētus elektrotehniķus, pieteiktais projekts atbalstīs Eiropas profesionālo izglītību/apmācību elektrotehnikas jomā un palīdzēs sasniegt EK digitālās un zaļās pārejas mērķus. Sertificētu apmācību rezultātu validācija veicinās darbaspēka mobilitāti ES darba tirgū.

about

Elektriķu profesionālās izglītības/apmācības efektivitātes
un pievilcības paaugstināšana

       Akronīms: : EE-VET
       Projekta ID: 2021-1-DE02-KA220-VET-000029591
       Programma: KA220-VET
       Projekta veids: Sadarbības partnerība profesionālajā izglītībā un apmācībā
       Mērķa grupa: Profesionālās izglītības iestāžu pasniedzēji un instruktori
       Labuma guvēji: Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi
       Dalībvalstis: Vācija, Ungārija, Latvija, Bulgārija, Lietuva
       Projekta sākums: 01-11-2021
       Projekta ilgums: 24 months

Pēdējās ziņas

APRC
Partneru tikšanās, Alytus

Ceturtā projekta "Elektriķu profesionālās izglītības/apmācības efektivitātes un pievilcības uzlabošana" partneru sanā

SCRC
Treneru apmācība, Leipciga

2023. gada 8. un 9.

ITStudy
5. partneru tikšanās Gödöllő

EE-PIA projekta partnerorganizāciju pārstāvji pēdējo reizi sanāca kopā 2024. gada 18.