Event Details

Organizer: Social CRM Research Center e.V. (SCRC)

Contact: Dr. Gunnar Hempel

Date:

Venue: Online

Event categories

Първа работна среща по проекта

В сряда, 30 март 2022 г., Координаторът на проекта Social CRM Research Center e. V. организира първата работна среща на партньорите по проект EE-VET. Срещата се проведе онлайн. По време на срещата бяха обсъдиха следните въпроси:

  • Общ преглед на проекта за изясняване на целите, дейностите и отговорностите
  • Преглед на интелектуалните резултати
  • Преразглеждане и прецизиране на работния план като цяло, обсъждане на потенциалните рискове
  • Съпътстващи дейности: управление на проекта, управление на качеството и разпространение на резултатите
  • Отчитане и финансови въпроси
  • Представяне на дейностите по проекта и времевия график
  • Създаване на екип за управление на проекта. Разработване и одобрение на подробен план за управление на проекта
Related documents