Event Details

Organizer: ECESI

Contact: ECESI

Date:

Venue: online

Event categories

3-ти бюлетин на EE-VET, публикуван от Консорциума

В третия етап на проекта са представени разработените 5 учебни модула за онлайн курс по енергийна ефективност на сградните електрически инсталации. Предоставени са насоки за избор на подходяща среда за електронно обучение, както и Ръководство за обучаеми и обучители в областта на ПОО за онлайн обучение.

Related documents