Mokymosi turinio kūrimas
LOGO

1 modulis:
Pastatų valdymo sistemos (BMS) - Mažų fotovoltinių sistemų pastatuose įrengimas, remontas ir techninė priežiūra

2 modulis:
Mažų fotovoltinių sistemų pastatuose įrengimas, remontas ir techninė priežiūra

3 modulis:
Energiją taupančios apšvietimo technologijos pastatuose