Turinys

Įvadas

Projektas „Internetu grįstas, išmaniųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas, įgyvendinat Elektriko modulinę profesinio mokymo programą“ atitinka Osnabriuko deklaracijos dėl profesinio švietimo ir mokymo (2020 m. lapkričio mėn.) 3 tikslą ir EK tikslus. Profesinis mokymas turėtų orientuotis į „ atsigavimą po COVID-19 pandemijos ir perėjimą prie skaitmeninės ir ekologiškos ekonomikos“. Perėjimas prie tvarių technologijų ir energiją taupančių sprendinių yra pagrindinis veiksnys siekiant Europos Sąjungos aplinkosaugos tikslų. Energijos suvartojimo optimizavimas ir pastatų energetinius nuostolių sumažinimas mažins žalingą poveikį aplinkai. Siekiant pastatuose diegti energetiškai efektyvius technologinius sprendimus, pereinant prie žaliosios energetikos būtini kvalifikuoti specialistai. Remiantis EuropeOn 10 metų prognozėmis, Europoje reikės kvalifikuotų energetikos specialistų, tam kad per dieną įrengtų 3 000 saulės elektrines, 1 000 elektromobilių įkrovimo stotelių ir 15 000 šilumos siurblių, siekiant klimato apsaugos tikslų ... “ Šie duomenys rodo, kad siekiant pagerinti pastatų energijos vartojimo efektyvumą, reikalingi kvalifikuoti darbuotojai turintys. Projektu siekiama kelti esamų ir būsimų elektrikų profesinius įgūdžius ir kompetencijas pastatų elektros instaliacijų energinio efektyvumo srityje, taip padedant Europos elektros pramonei įveikti kvalifikuotų specialistų trūkumą.

Tikslai

Kokie tikslai bus pasiekti įgyvendinant projektą? Projekto metu profesijos mokytojams bei mokiniams bus vykdomi pastatų elektros instaliacijų energinio efektyvumo mokymai. Kurie leis parengti kvalifikuotus energetikos srities specialistus, gebančius pritaikyti modernius technologinius sprendimus, mažinant pastatų energijos sąnaudas bei CO2 emisiją. Mokymų metu įgytos žinios ir kompetencijos profesijos mokytojui padės valdyti pastato automatiką, stebėti energetinius parametrus, pastato įrangą ir įrenginius. Mokymai pagerins mokymo dalyvių skaitmeninius įgūdžius. Mokymo kursas (moduliai) bus pateikiami kaip atviros prieigos šaltinis. WEB pagrindu sukurti moduliai bus prieinami visiems suinteresuotiems asmenims, nepriklausomai nuo jų ekonominės padėties ar gyvenamosios vietos. Kvalifikuotų elektrikų rengimas prisidės padės pasiekti EK skaitmeninio ir žaliosios ekonomikos tikslus. Mokymosi veiklos rezultatų sertifikavimas, palengvins darbo jėgos judumą tarp ES šalių.

about

Improving the efficiency and attractiveness
of vocational education/training of electricians

       Trumpinys: : EE-VET
       Projekto numeris: 2021-1-DE02-KA220-VET-000029591
       Programa: KA220-VET
       Projekto tipas: Profesinių mokyklų partnerystė ir bendradarbiavimas 
       Tikslinė grupė: Profesijos mokytojai ir profesijos meistrai 
       Dalyviai: Profesinių mokyklų mokiniai
       Dalyvaujančios šalys:  Vokietija, Bulgarija, Vengrija, Latvija, Lietuva
       Projekto pradžia: 2021-11-01
       Trukmė: 24 mėnesiai

Paskutinės žinios

SCRC
Trenerių mokymai, Leipcigas

2023 m. rugsėjo 8-9 d.

ITStudy
Partnerių susitikimas Gödöllő

2024 m. sausio 18-19 d.

APRC
Konsorciumo išleistas 4-asis EE-VET naujienlaiškis

2023 m. lapkričio 8-10 d. vyko trijų dienų mokymai instruktoriams.