Latvia

Az RTA egy államilag létrehozott regionális felsőoktatási intézmény, amelyet az RTA 2016-2023 közötti fejlesztési stratégiája szerint Rezekne és Latgale (Lettország keleti része) egyik legfontosabb fejlesztési forrásaként ismernek, amely egyetemi és szakmai oktatást nyújt a bachelor, master, és doktori fokozat szinteken a mérnöki, IKT, fémfeldolgozás, mechanika, elektronika, lézertechnológia, üzlet, közgazdaságtan, gyártás, tanárképzés, jog, design stb. területeken. Az RTA-nak 13 tanulmányi iránya van, több mint 40 tanulmányi programmal és 30 egész életen át tartó képzéssel, tanulási programokkal. 1993 óta működik, évente átlagosan 1600 diák tanul itt, és a diplomások száma elérte a 10 ezret. Az RTA küldetése, hogy az oktatáson, a tudományon, a K+F-en és az innovációs rendszeren keresztül hozzájáruljon a gazdaság átalakulásához és növekedéséhez, biztosítva új termékek és technológiák létrehozását. Az RTA-nak a következő tudományos központjai vannak:

1) Üzleti és Társadalmi Folyamatok Kutatóközpont (tevékenységi területek: a régiók növekedési és fejlődési potenciálja; a biogazdaság szerepe az államgazdaságban; a foglalkoztatási és szociális kihívások kezelése a régióban; innovatív megoldások és módszerek kutatása azzal a céllal, hogy az olyan üzleti területek versenyképessége, mint a turizmus, vendéglátás, oktatás stb. fejlődjenek, pénzügyi források vonzása, vállalkozásfejlesztési lehetőségek a régióban és kutatás a régió egyes vállalkozásaival együttműködve, konkrét problémákkal kapcsolatban, elméleti és gyakorlati jogi kérdések, a hatékonyság, ill. a helyi hatóságok és költségvetési intézmények hatékonysága; információs és kommunikációs folyamatok elemzése).

2) Geotechnikai és Ökoipari Kutatóközpont (tevékenységi területek: környezetvédelem; környezetvédelmi technológiák; természeti erőforrások és agroökológiai kérdések; új ökoipari termékek fejlesztése.

3) Információs és Kommunikációs Technológiai Kutatóközpont (tevékenységi területek: kommunikációs technológiák kutatása; információs és kommunikációs technológiákhoz kapcsolódó ágazatközi technológiák fejlesztése; RTA információtechnológiai hardver és szoftver; kémia).

4) Biológiai és Biotechnológiai Kutatóközpont (tevékenységi területek: környezetminőség; természeti erőforrások és másodlagos nyersanyagok; új termékek és technológiák fejlesztése, különösen a mechatronika és a környezetvédelmi technológiák területén).

5) Fizikai folyamatok és lézertechnológiák kutatóközpontja (tevékenységi területek: lézeres technológiák, lézeres jelölés).

6) Fémmegmunkálási és Mechatronikai Kutatóközpont (tevékenységi területek: mechatronika, fémmegmunkálás). Az RTA név magában foglalja a technológiák megértését és a céltudatos előrehaladást nemcsak a legújabb technológiák beszerzésében, hanem fejlesztésében és az RTA által tematikus területeken képviselt tanulmányi területre való átadásában is. Az RTA egyik prioritása a tanulmányi és kutatási folyamat nemzetközivé tétele, amely a felsőoktatás átfogó megközelítéseként értelmezhető azzal a céllal, hogy javítsa az RTA versenyképességét nemzeti és nemzetközi szinten. A nemzetköziesítési folyamat legfontosabb összetevői a következők:

- együttműködés a diákcsere terén, valamint külföldi hallgatók és oktatók meghívása (különösen az iparágban szerzett gyakorlati tapasztalattal);

- tanulmányi programok kidolgozása és megvalósítása az EU hivatalos idegen nyelvén;

- közös tanulmányi programok kidolgozása;

- nemzetközi tudományos együttműködés.